Ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm sàn riêng không? Ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm sàn riêng không?

Ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm sàn riêng không?

Ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm sàn riêng không?

Đại học Hàng hải xét tuyển thẳng theo đặt hàng của doanh nghiệp Đại học Hàng hải xét tuyển thẳng theo đặt hàng của doanh nghiệp

Đại học Hàng hải xét tuyển thẳng theo đặt hàng của doanh nghiệp

Đại học Hàng hải xét tuyển thẳng theo đặt hàng của doanh nghiệp

Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y

Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y

Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y

Nhiều trường đại học ở TP HCM thay đổi phương thức tuyển sinh Nhiều trường đại học ở TP HCM thay đổi phương thức tuyển sinh

Nhiều trường đại học ở TP HCM thay đổi phương thức tuyển sinh

Nhiều trường đại học ở TP HCM thay đổi phương thức tuyển sinh

Có tới 27% thí sinh đăng ký 6 nguyện vọng trở lên vào các trường ĐH Có tới 27% thí sinh đăng ký 6 nguyện vọng trở lên vào các trường ĐH

Có tới 27% thí sinh đăng ký 6 nguyện vọng trở lên vào các trường ĐH

Có tới 27% thí sinh đăng ký 6 nguyện vọng trở lên vào các trường ĐH

Đại học Quốc tế công bố 6 phương thức tuyển sinh 2019 Đại học Quốc tế công bố 6 phương thức tuyển sinh 2019

Đại học Quốc tế công bố 6 phương thức tuyển sinh 2019

Đại học Quốc tế công bố 6 phương thức tuyển sinh 2019

Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới? Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới?

Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới?

Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới?

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

Dự kiến 6 điểm điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm 2019 Dự kiến 6 điểm điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm 2019

Dự kiến 6 điểm điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm 2019

Dự kiến 6 điểm điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm 2019

Khánh Hòa: Học sinh cuối cấp bắt đầu kiểm tra học kỳ I theo đề chung Khánh Hòa: Học sinh cuối cấp bắt đầu kiểm tra học kỳ I theo đề chung

Khánh Hòa: Học sinh cuối cấp bắt đầu kiểm tra học kỳ I theo đề chung

Khánh Hòa: Học sinh cuối cấp bắt đầu kiểm tra học kỳ I theo đề chung

Xét bằng tổ hợp môn không phù hợp, sinh viên dễ bỏ học? Xét bằng tổ hợp môn không phù hợp, sinh viên dễ bỏ học?

Xét bằng tổ hợp môn không phù hợp, sinh viên dễ bỏ học?

Xét bằng tổ hợp môn không phù hợp, sinh viên dễ bỏ học?

Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn… giáo dục công dân! Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn… giáo dục công dân!

Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn… giáo dục công dân!

Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn… giáo dục công dân!